Gospel Live “Taste and See”

Key:Kaori Yoneda
Bass:Shoutaro Kaji
Guitar:Naoto Oshiro
Drum:Harutaka Sakita
Vocal:Aki Konno